Menu

Bohumír Bob Hochman (*1958)

Všestranný umělec zabývající se kaligrafií, asambláží, plastikou, bodypaintingem, experimentální malbou, ilustrací, šperkem a nově i vitráží. Pro vitráže si vytvořil vlastní nový výtvarný postup a směr, kdy kombinuje tradiční skleněné mozaikové výplně s malbou a nově do vitráže přidává i drahé kameny. Dal tak vzniknout naprosto nové reliéfní vitráži, která se hodí zejména do moderních interiérů, kdy nenásilně zapadne do minimalistického vybavení domácností a stane se ústřední a často jedinou dekorací.

Bob Hochman se narodil roku 1958 v Jičíně. Absolvent SUPŠ pro zpracování kovů a drahých kamenů v Turnově pod vedením sochařky Aleny Zetové. Od roku 1979 žije a tvoří v Praze.

Jeho tvorba byla prezentována na více než 222 individuálních a společných výstavách (Praha, Berlín, Mnichov, Vídeň ...), módních přehlídkách a dalších akcích. Je zastoupen v soukromých sbírkách po celém světě. Součástí některých jeho výstav a dalších projektů je jeho poezie, body art a improvizace v různých rovinách hudby a zpěvu. Jeho ilustrace a práce byly otištěny v časopisech Playboy, Hustler, Obsession, Dotek, Regena, Flirt, Leo, Reflex, Ty a Já, Mladý svět, Ring, Piknik, Strip, Escort, Promi, Fontána, Šťastný Jim, Prestige atd. Ilustroval povídky Dostaveníčko na štaflu Jířího Pavla (syna Oty Pavla)0, básně Emoce na houpačce Věry Kulišové, Kytici K. J. Erbena, povídku Dona Maria Ladislava Klímy, sbírku textů Miláčku Ivana Hlase atd.

                                bob

Login

Forgotten password

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details

Login

Forgotten password

The artwork has been added to the order
Back to gallery Order