Menu

Bohumír Bob Hochman (*1958)

Všestranný umělec zabývající se kaligrafií, asambláží, plastikou, bodypaintingem, experimentální malbou, ilustrací, šperkem a nově i vitráží. Pro vitráže si vytvořil vlastní nový výtvarný postup a směr, kdy kombinuje tradiční skleněné mozaikové výplně s malbou a nově do vitráže přidává i drahé kameny. Dal tak vzniknout naprosto nové reliéfní vitráži, která se hodí zejména do moderních interiérů, kdy nenásilně zapadne do minimalistického vybavení domácností a stane se ústřední a často jedinou dekorací.

Bob Hochman se narodil roku 1958 v Jičíně. Absolvent SUPŠ pro zpracování kovů a drahých kamenů v Turnově pod vedením sochařky Aleny Zetové. Od roku 1979 žije a tvoří v Praze.

Jeho tvorba byla prezentována na více než 222 individuálních a společných výstavách (Praha, Berlín, Mnichov, Vídeň ...), módních přehlídkách a dalších akcích. Je zastoupen v soukromých sbírkách po celém světě. Součástí některých jeho výstav a dalších projektů je jeho poezie, body art a improvizace v různých rovinách hudby a zpěvu. Jeho ilustrace a práce byly otištěny v časopisech Playboy, Hustler, Obsession, Dotek, Regena, Flirt, Leo, Reflex, Ty a Já, Mladý svět, Ring, Piknik, Strip, Escort, Promi, Fontána, Šťastný Jim, Prestige atd. Ilustroval povídky Dostaveníčko na štaflu Jířího Pavla (syna Oty Pavla)0, básně Emoce na houpačce Věry Kulišové, Kytici K. J. Erbena, povídku Dona Maria Ladislava Klímy, sbírku textů Miláčku Ivana Hlase atd.

                                bob

Login

Forgotten password

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
We may store data on your device (cookies and browser's storages) to deliver non-essential functions that improve your browsing experience, store some of your preferences without having an user account or without being logged-in, use third party scripts and/or sources, widgets etc.
Use of analytic tools enables us to better understand needs of our visitors and how they use our site. We may use first or third party tools to track or record your browsing of our website, to analyze tools or components you have interacted with or used, record conversion events and similar.
We may use cookies and third party tools to enhance products' and/or services' offer of ourselves or those of our partners, its relevancy to you, based on products or pages you have visited on this site or on other websites.

Login

Forgotten password

The artwork has been added to the order
Back to gallery Order