Menu

Jiří Genzer (*1953)

Ing. Jiří Genzer absolvoval již během studia architektury na ČVUT soukromé sochařské kurzy u významných sochařů Váchy, Přikryla, Hanzíka, Kodyma a Kronycha. Již od roku 1982 se tak mohl naplno věnovat sochařině, která se mu stala koníčkem i posláním. Podílel se na řadě monumentálních sousoší, která jsou umístěna ve veřejných prostorech. Zároveň se věnoval restaurování, při kterém zdokonaloval své „řemeslo". Po absolvování Dějin umění jeho vlastní tvorba často vychází právě z historie. Od roku 1988 také hodně cestuje po celém světě (Mexiko, Bali, Thajsko atd.), kde si vytváří modely a ty následně převádí do kamene. O jeho díla inspirovaná nejen historií, ale i celým světem, začal být obrovský zájem i mezi soukromými vlastníky.
Díky svému vzdělání a zkušenostem využívá nespočet různých technik a pracuje s nejrůznějšími materiály. Své znalosti také dále předává na sochařských kurzech a symposiích. Tvoří nejen v ČR, ale i Německu, Holandsku, Belgii, Itálii atd. Jeho díla si našla své majitele napříč celou Evropou. Se svou ledovou tvorbou dokonce zavítal i do Kanady.
Nyní se primárně věnuje své dcerce a rodině. Jedná se o mezinárodně ceněného sochaře a vlastnit jeho díla s příběhy je nejen radost, ale i pocta sochařskému řemeslu.

Zajímavosti:

V roce 1997 začal s ledovou tvorbou v Kanadě, Holandsku, Belgii a Německu. V Itálii vyhrál soutěže v Pragelatu v roce 2006 a v Roccarasu v roce 2011.
Od roku 2001 začal Jiří Genzer s pískovou tvorbou v Holandsku, Belgii, Dánsku, Německu, Turecku a Španělsku.
Celkem se zúčastnil asi 50 festivalů pískové tvorby a 50 festivalů ledové tvorby.

Významné realizace z posledních let:

2010 kamenné fontány Tří generací v Gerolzhofenu (a předtím 1997 ve Volkachu)
2012 Medea v dioritu výšky 180cm
2012 Tanečníci v mramoru výšky 170cm
2013 socha Karla IV výšky 230 cm pro zámek Lužec
2014 sousoší "Čertova stěna a proudy" pro hotel Kilián v Loučovicích
2015 kamenný Archanděl Uriel výšky 180 cm pro Burgebrach

Studia:

1974 – 1990 České vysoké učení technické, fakulta architektury
1973 – 1983 Soukromá sochařská škola v atelieru Milana Váchy v Praze
Milan Vácha – Socha v kameni
Pavel Přikryl – Socha v architektuře
Ludvík Kodym – Monumentální figurální skulptura
Zdeněk Preclík – Mistrovství české modelace
Karel Kronych – Elegance abstraktních forem

Zkušenosti, praxe:

1986 – 1990 projektová organizace Ministerstva kultury, vedoucí oddělení stavebních památek
1990 – 1992 Artcentrum Praha, vedoucí restaurátorských projektů v zahraničí
od roku 1971 tvorba kamenných monumentálních plastik
od roku 1981 člen ČFVU a UVU
od roku 1985 sochařské výstavy
od roku 1986 člen asociace restaurátorů
od roku 1995 člen Sdružení sochařů Čech a Moravy a člen sdružení Kunsstuck ve Wurzburgu
od roku 1997 účast na festivalech ledové tvorby Ice Carving
od roku 1999 účast na mezinárodních sochařských symposiích
od roku 2000 pořádání sochařských kurzů a seminářů doma i v zahraničí
od roku 2002 účast na festivalech pískové tvorby Sand Sculpting
od roku 2010 pořádání mezinárodních sochařských symposií

Login

Forgotten password

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details

Login

Forgotten password

The artwork has been added to the order
Back to gallery Order