Menu

Karel Gajdička (*1950)

Mgr. Karel Gajdička je výtvarník, kterému se podařilo skloubit výtvarnou pedagogickou činnost s uměleckou tvorbou, v níž dominuje především malba a sochaření. Žije a tvoří v Ústí nad Labem.

Svou uměleckou práci začínal v soukromém ateliéru Ladislava Lapáčka. Obor vystudoval na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakuty v Ústí nad Labem a na Univerzitě Karlově v Praze. Vyučoval na Katedře výtvarné výchovy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a zároveň vedl ateliér amatérských výtvarníků. V roce 1992 se stal členem Unie výtvarných umělců České republiky.

Od počátku své umělecké činnosti se zúčastnil desítek výstav (např. v roce 1990 v Paříži, v Galerii Du Chevalier), malířských plenérů i sochařských sympózií v ČR. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v ČR, Anglii, Francii, Německu, Rakousku, a také v Austrálii a USA.

Karel Gajdička posunul po studiích svou tvorbu do vlastní individuální roviny. Svá díla sám charakterizuje jako "originální symbiózu formálně expresivních prostředků se zvnitřnělou poetičností autora". Autor usiluje plnění smyslu umění probouzením divákových emocí. Má zájem o to, abychom vnímali jeho dílo a prožívali s ním své vlastní sny.

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY/INDIVIDUAL EXHIBITIONS

1979 Ústí nad Labem – OB Bukov
1980 Kolín nad Labem - Muzeum
1982 Ústí nad Labem – Galerie Na Terase
1985 Ústí nad Labem – Galerie Na Terase
1985 Terezín – Kulturní dům
1988 Litvínov – Galerie SK Benar
1989 Ústí nad Labem – Katedra vv PF UJEP
1990 Klášterec nad Ohří – Kulturní dům
1990 Paříž – Galerie Du Chevalieur
1992 Teplice – Galerie UVU Pegas
2006 Chabařovice – Galerie Ve dvoře

SPOLEČNÉ VÝSTAVY/COLLECTIVE EXHIBITIONS

1989 Duchcov zámek – Výtvar. Pedagogové PF
1990 Teplice – Galerie Pegas – UVU Tp
1992 Teplice – Galerie Pegas – UVU Tp
1992 Duchcov zámek – Výtvar. Pedagogové PF
1992 Teplice – Galerie Pegas – UVU Tp
1993 Teplice – Galerie Pegas – UVU Tp
1996 Krnov – Galerie – UVU Tp
2001 Teplice – Zámecká galerie – UVU Tp
2002 - 2009 každoročně, Ústí nad Labem – Kostel Sv. Vojtěcha
2015 Ústí nad Labem - Galerie Informačního střediska v Ú/L. - Sdružení výtvarníků
2018 Ústí nad Labem - Informační středisko v Ú/L. - Skupina LAVY
2018 Ústí nad Labem - Muzeum - 25. výročí skupiny SPOLU
2018 Chomutov - galerie Lurago - skupina LAVY

ÚČAST NA SYMPOZIÍCH/WORKSHOP PARTICIPATION

1997 Trmice zámek – sochařské sympozium – skupina Rolous
2000 - 2010 každoročně, sochařské sympozium, Doksany Klášter – Severočeští výtvarníci, výtvarná skupina SPOLU
2010 Zubrnice, sochařské sympozium, Severočeští výtvarníci, Výtvarná skupina SPOLU
2011 Zubrnice, sochařské sympozium, Severočeští výtvarníci, Výtvarná skupina SPOLU
2012 Doksany, sochařské sympozium, Výtvarná skupina LAVY
2013 Řehlovice, sochařské sympozium, Výtvarná skupina LAVY
2013 Zubrnice, sochařské sympozium, Výtvarná skupina SPOLU
2014 Řehlovice, sochařské sympozium, Výtvarná skupina LAVY
2015 Řehlovice, sochařské sympozium, Výtvarná skupina LAVY
2016 Řehlovice, sochařské sympozium, Výtvarná skupina LAVY
2016 Zubrnice, sochařské sympozium, Výtvarná skupina SPOLU
2017 Řehlovice,sochařské sympozium,Výtvarná skupina LAVY
2018 Řehlovice, sochařské sympozium, Výtvarná skupina LAVY

Login

Forgotten password

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details

Login

Forgotten password

The artwork has been added to the order
Back to gallery Order