Menu

Leonidas Kryvošej (*1957)

Leonidas Kryvošej se narodil v roce 1957 v Moravské Třebové. Vyučil se modelářem, 70. léta prožil v undergroundu. V 80. letech pak inicioval vznik Šternberské surrealistické skupiny, která se později stala součástí Skupiny českých a slovenských surrealistů. Se svými obrazy se účastnil na aktivitách skupiny v tuzemsku i zahraničí až do roku 2018, kdy ze skupiny vystoupil. Jeho tvorba vychází z odkazu hermetických nauk, především pak z nauky Dzogchenu, kterou sám aktivně praktikuje.
V současné době se autor věnuje především strukturální malbě.

Login

Forgotten password

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details

Login

Forgotten password

The artwork has been added to the order
Back to gallery Order