Menu

Lucie Hrušková (*1978)

Malířka Lucie Hrušková se narodila v Prostějově, kde také aktuálně žije. Kresbě se věnuje od dětství. Pro svou tvorbu si zvolila kombinovanou techniku - pastel, tuž a barvy. Kresbou vyjadřuje své vnitřní vize, které přicházejí různými cestami - někdy ze snu, jindy z reality. Autorka o své tvorbě říká: „ Kresba je pro mne opravdu hrou a komunikací sama se sebou, kdy na začátku tvorby nebylo jasné, co se na jejím konci projeví, jako můj vlastní odraz v zrcadle".

Login

Forgotten password

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details

Login

Forgotten password

The artwork has been added to the order
Back to gallery Order