Menu

Matěj Šimek (*1988)

Mgr. Matěj Šimek v roce 2008 úspěšně odmaturoval na Hořické kamenicko-sochařské škole, kde studoval obor kamenosochař především pod vedením ak. soch. Michala Moravce. Na škole pak absolvoval ještě další 2 roky studií na nově otevřeném oboru malba.

V roce 2016 odpromoval na Univerzitě Hradec Králové – Pedagogická fakulta – obory výtvarná tvorba a základy techniky. Vedli ho zde další výborní sochaři: Ak. soch. Štěpán Málek, MgA. Pavla Sceranková Ph.D. nebo doc. Mgr. art Dušan Záhoranský. Pedagogickou fakultu si vybral proto, že by jednou rád učil na sochařské škole v Hořicích. Miluje totiž toto řemeslo a záleží mu na jeho tradici u nás.

Při své tvorbě nejraději pracuje s hořickým pískovcem. Využívá jeho hrubozrnnou strukturu, kterou zdůrazňuje hrubými seky, čímž u sochy dosahuje mnohem živějšího výsledného dojmu. Tyto „živé seky" pak kombinuje s jemnějšími v místech, kde je nutné podtrhnout detaily. Rád pracuje i s ostatními materiály - hrubé seky aplikuje i při práci s mramorem a žulou, kde lze detailní místa ještě více zdůraznit leštěním. Kromě kamenných realizací také modeluje plastiky, které buď sám odlévá do sádry či cínu, nebo je nechává odlít do bronzu.

Účast na sochařských sympoziích:
2007 – Chrudim – Centrum sociálních služeb
2008 – Chrudim – Mateřská škola
2008 – Mariánské Lázně – Pohádkový park při Hotelu Krakonoš
2009 – Třinec – Areál fakultní nemocnice
2009 – Mariánské Lázně – Pohádkový park při Hotelu Krakonoš
2010 – Mariánské Lázně – Pohádkový park při Hotelu Krakonoš
2014 – Mariánské Lázně – Pohádkový park při Hotelu Krakonoš
2017 – Mariánské Lázně – Pohádkový park při Hotelu Krakonoš
2018 – Mariánské Lázně – Pohádkový park při Hotelu Krakonoš

foto

topic: universe

Login

Forgotten password

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
We may store data on your device (cookies and browser's storages) to deliver non-essential functions that improve your browsing experience, store some of your preferences without having an user account or without being logged-in, use third party scripts and/or sources, widgets etc.
Use of analytic tools enables us to better understand needs of our visitors and how they use our site. We may use first or third party tools to track or record your browsing of our website, to analyze tools or components you have interacted with or used, record conversion events and similar.
We may use cookies and third party tools to enhance products' and/or services' offer of ourselves or those of our partners, its relevancy to you, based on products or pages you have visited on this site or on other websites.

Login

Forgotten password

The artwork has been added to the order
Back to gallery Order