Peter Nižňanský (*1956)

Akademický sochař Peter Nižňanský vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění u prof. Jiřího Bradáčka (1978 – 1984). Krátký čas rovněž studoval na akademii umění v Berlíně.

Věnuje se převážně figurativní tvorbě, a to jak komorní, tak také monumentální.

Peter Nižňanský je sochařem klasického ražení, zároveň ale i výtvarníkem intelektuálního typu se silným humanistickým cítěním a s psychologizujícím přístupem ke ztvárňovaným námětům. Základním rysem jeho tvorby je filosoficko-symbolický obsah, vykazující občasné literární a žánrové přesahy. Pro komorní plastiky především používá bronz a cín. Tyto materiály nechají vyniknout jeho řemeslné zručnosti s citem pro detail. Nejzajímavější díla jsou z tmavého a bílého bronzu. Jeho rukopis je nezaměnitelný a zpracování povrchových struktur neopakovatelné. Stálou uměleckou inspirací je mu žena a zejména v pohybových kompozicích se prokazuje jeho dokonalost modelace. Nelze vak opomíjet také jeho abstraktní tvorbu, která vyjadřuje jeho nálady a pocity, a to i technologicky - použitím částečné lokální polychromie. Například jeho „Ferrari" je snem mnoha z nás. Monumentální plastiky tvoří Peter Nižňanský ze dřeva, kamene či osinkocementu.

Autor má za sebou řadu individuálních výstav v Čechách, na Slovensku, ve Francii i jinde. Jeho díla jsou zastoupena v mnoha soukromých a veřejných sbírkách v Čechách, na Slovensku, v New Yorku, Antverpách, Amsterodamu, Oxfordu, Moskvě či na Taiwanu.

fer

Login

Tato stránka používá cookies. Vice info