Menu

Petr Ševčík (*1962)

Se svojí tvorbou začal Ing. Petr Ševčík v roce 2007. Pravidelně pak vystavuje od roku 2011. Žije a tvoří v Jedovnicích nedaleko Brna.

Hlavní inspirací je autorovi lidské tělo, jeho nejoblíbenějším materiálem je šamotová kamenina. Sklon k expresivním výrazům a záliba v propracovanosti detailů prozrazují vliv českého baroka, ke kterému tíhne a jež obdivuje. Jeho díla bývají romanticky poetická, zpracovaná realistickou formou a zpravidla jim nechybí vtip.

Výběr z výstav:
2019 Stará radnice, Žďár nad Sázavou (s Janem Hanušem)
2019 Galerie Titanium, Brno (s Janem Hanušem)
2018 Galerie Pekařská, Red Hat, Brno (s Pavlem Bílkem)
2017 Galerie u Zlatého kohouta, Praha (s Janem Hanušem)
2017 Galerie Památníku Alfonze Muchy, Ivančice (s Ivanou Olšanovou a Evou Pikartovou)
2016 Stará radnice s Janem Hanušem a Josefem Zahradníkem, Žďár nad Sázavou,
2016 Městské divadlo, Zlín (s Janem Hanušem a Josefem Zahradníkem)
2015–2016 Stálá expozice v restauraci Mánes, Praha
2015 Galerie u Zlatého kohouta, Praha (s Janem Hanušem)
2014 Výstava v synagoze, Dolní Kounice (s Janem Hanušem a Michaelou Štroblovou – Vičarovou)
2014 Aukční salon nadace Charta 77, Veletržní palác, Praha
2013 Galerie Arnie, Brno (s Ivanou Olšanovou, Evou Pikartovou a Zdeňkem Hallou)
2013 Galerie u Zlatého kohouta, Praha (s J. Hanušem, J. Šafrem, E. Pikartovou a P. Hluštíkovou)
2013 Kurátorem výstavy Keramika v podzemí, zámek Slavkov – Austerlitz
2012 Galerie Pod Petrovem, Brno (s Janem Hanušem a Michaelou Štroblovou – Vičarovou)
2012 Galerie Stříbský mlýn, Ivančice (s Janem Hanušem)
2012 Kurátorem výstavy Slavkovský sklepmistr, zámek Slavkov – Austerlitz
2012 Aukční salon nadace Charta 77, Karolinum, Praha

Login

Forgotten password

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details

Login

Forgotten password

The artwork has been added to the order
Back to gallery Order