Menu

Vladimír Taclík (*1970)

Vladimír Taclík pochází z Krkonoš. Pro svoji tvorbu používá převážně hořický pískovec. Často ho kombinuje s krkonošským svorem. Při sochání respektuje původní tvar kamene. Přenáší do své tvorby momentální pocit, myšlenku, nápad, vzkaz, životní postoj a fantazii. U každého kamene hledá správný tvar a hloubku. Pečlivě zvažuje, kde více materiálu zachovat a kde odstranit, každé odseknutí kamene vnímá je nevratný krok, po kterém už není návratu zpět. Vladimír Taclík se snaží dát kameni život.

Login

Forgotten password

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details

Login

Forgotten password

The artwork has been added to the order
Back to gallery Order